Välj en sida

Mästaren inom CBD: Vilken är den bästa CBD-oljan?

Mästaren inom CBD Vilken är den bästa CBD-oljan

Det är som om CBD-världen har blivit en egen sport. Med oljor för välbefinnande, krämer för den normala dagliga vardagen och varumärken som säljer sina egna produkter, skulle det vara rättvist att tro att CBD-oljor tävlar om en pokal i slutet av säsongen. Men finns det verkligen ett sätt att utse mästaren av CBD-oljor?

I takt med att CBD-oljan växer i popularitet och blir allmänt tillgänglig runt om i världen har det blivit viktigt att se till att du får en olja av högsta kvalitet och håller dig informerad om hur ofta du bör konsumera CBD. Det finns tusentals CBD-produkter på marknaden, och det kan verka som en oöverstiglig uppgift att bestämma vilken som är rätt för dig.

CBD-marknaden är en snabbt växande och något oreglerad bransch. Och som med alla nya och dåligt reglerade marknader kommer det alltid att finnas människor som är villiga att utnyttja systemet för att tjäna lätta pengar. Du bör alltid hålla utkik efter CBD-produkter som inte verkar pålitliga eller välgjorda.

Det enkla svaret på frågan ”Vad gör den bästa CBD-oljan?” är ”Den som fungerar bäst för dina behov”. Det är upp till dig som konsument att titta på vad som finns tillgängligt och göra det optimala valet.

Här är några användbara tips om hur du kan hitta den bästa CBD-oljan som passar dina individuella behov och mål.

Att anskaffa CBD-olja på rätt sätt

Varifrån du köper din CBD-olja spelar roll när det gäller produktens kvalitet. Cannabisplantan är en hyperackumulator. Det innebär att växten är mycket effektiv när det gäller att absorbera näringsämnen för att hjälpa den att växa. Detta gäller dock även eventuella gifter som finns i jorden. Om hampan odlas i näringsrik jord kommer växten att vara frisk och av hög kvalitet, men om hampan odlas i jord av dålig kvalitet kommer växten att återspegla sin omgivning.

Den verkliga faran som kommer från cannabisplantans hyperackumulering är absorptionen av tungmetaller eller föroreningar i marken. Dessa giftiga föreningar kan komma in i växten och kanske inte filtreras bort när CBD-oljan produceras. De kan orsaka stora hälsoproblem om de konsumeras i stora mängder.

Här är en lista över några av de bästa ställena för att skaffa din CBD-olja.

 • Oregon: Denna stat skryter på sin officiella webbplats med att den har några av de mest produktiva jordarna i världen. Om du letar efter bra CBD-produkter vill du att de ska komma från växter som odlats i sådan jord.
 • Colorado: Colorado var en av de första delstaterna att legalisera cannabis, och deras långa erfarenhet av att odla växten har lett till en förbättring av CBD-kvaliteten.
 • Kentucky: Bluegrass State har historiskt sett varit känd som en av de största leverantörerna av hampa till USA. Nu har den en USDA-godkänd statlig plan för hampa. De lokala myndigheternas omfattande testning ger en exakt registrering av varje producents skörd.
 • Danmark: Odling av hampa i Danmark har varit laglig sedan 1998, och alla CBD-produkter som produceras i Danmark regleras av den danska läkemedelsmyndigheten.
 • Nederländerna: Nederländerna har alltid haft en pragmatisk inställning till cannabis, men produktionen av produkter som innehåller CBD är hårt kontrollerad och reglerad.
 • Tyskland: CBD som produceras i Tyskland är strikt reglerat och alla produkter som innehåller CBD måste godkännas av kommissionen för nya livsmedelsbestämmelser.

Detta är inte en uttömmande lista, och det finns gott om CBD-produkter från andra länder och stater som är av hög kvalitet. Se till att kontrollera tillverkarens webbplats för att få information om ursprunget för deras CBD-produkter.

Hur CBD-olja tillverkas är avgörande för dess kvalitet

Beroende på hur CBD extraheras från växten kan du få olika kvaliteter av CBD-olja.

 • Utvinning av etanol: Vissa företag använder etanol av farmaceutisk kvalitet för att bearbeta CBD. Etanol är en alkohol med hög styrka som avlägsnar gifter från cannabisplantan. Denna metod gör det möjligt att behålla det största antalet cannabinoider i processen. Det anses vara en av de säkraste och mest effektiva metoderna för att extrahera CBD.
 • Extraktion med superkritisk koldioxid: Detta är en process som använder koldioxid under högt tryck i en kall miljö för att skapa ett lösningsmedel som kan extrahera CBD och terpener från växten. Denna process är en av de dyraste eftersom den kräver mycket utrustning och en längre extraktionsprocess, men den resulterar i en säkrare produkt.
 • Extraktion av lipider: Detta är en av de mindre vanliga extraktionsmetoderna. Den använder fetter (lipider) för att absorbera föreningarna i växten, vilket gör att man undviker att använda industriella lösningsmedel. Dessa typer av lipider kan inkludera matlagningsprodukter från hushållet, till exempel olivolja.
 • Extraktion av kolväten: Detta är en billig och lågintensiv extraktionsprocess som du ofta kommer att se användas vid tillverkningen av de billigaste CBD-produkterna. Den innebär att lösningsmedel som butan, pentan, propan och hexan används för att extrahera CBD. Dessa lösningsmedel kan lämna efter sig en osäker rest som kan vara farlig för din hälsa.
  Denna metod är också mindre effektiv och kommer att resultera i lägre koncentrationer av CBD jämfört med mer avancerade tekniker.

De vanligaste metoderna för extraktion är CO2 och etanol. Du bör kontrollera tillverkarens webbplats för information om hur CBD:n extraherades om du vill veta mer.

Äkta mästare testas och klarar sina tester

Den CBD-olja som du kan köpa för typisk konsumtion är inte FDA-godkänd, och därför är producenterna inte skyldiga att genomgå tester från tredje part. Om företagen bara vill tjäna snabba pengar kanske de inte testar sin CBD-olja. Många av de större företagen betalar mycket pengar för oberoende testlaboratorier för att se till att den CBD-olja de producerar är av god kvalitet. Dessa tester tittar på både oljans renhet och styrka.

De mer välrenommerade företagen bifogar sina analyscertifikat (COA) med sina produkter så att konsumenten kan vara säker på kvaliteten och styrkan hos det de köper. Resultaten av testerna kan hittas på flaskan, på lådan, på en inlaga eller på deras webbplats. Om du inte kan hitta resultaten bör du leta någon annanstans efter din CBD-olja. Här på Hampablad.se kan du enkelt få tillgång till alla våra labbrapporter online.

Laboratorier kan också tillhandahålla mer detaljerade tester som ger extra information om oljan du köper. Vissa företag tillhandahåller detaljer om allt som finns i oljan:

 • Antalet och koncentrationen av terpener.
 • Förekomsten av eventuella andra cannabinoider.
 • Om det finns några föroreningar eller tungmetaller kvar i produkten.

Om oljan du köper har dessa resultat tillgängliga är det mer sannolikt att du köper en olja av hög kvalitet.

Vad betyder färgen på CBD-olja?

Färgen på CBD-oljan kan vara en indikator på dess kvalitet, konsistens och viskositet. Men detta är inte alltid sant; färgen på CBD-olja kan variera beroende på extraktionsmetoden eller bäraroljan. Det finns dock några faktorer som du bör vara medveten om:

Användningen av rå CBD-olja: Rå CBD-olja är ofta mörkbrun eller grön. När rå CBD-olja väl har extraherats från växten genomgår den ingen ytterligare filtrering eller destillation. Detta resulterar i en slutprodukt fylld med växtföreningar, inklusive en rad cannabinoider. Dessa kan arbeta tillsammans för att skapa ”entourageeffekten”.

 • Dekarboxylat: Denna olja värms upp efter extraktionen för att omvandla CBDA i oljan till CBD. Detta resulterar i en ljusare brun eller ljusare grön färg än den råa oljan. Dekarboxyleringsprocessen innebär att det finns en högre koncentration av CBD i slutprodukten.
 • Destillerad/filtrerad: Dessa oljor destillerar ytterligare den dekarboxylerade CBD-oljan för att avlägsna allt utom cannabinoiderna. Detta resulterar i en ljus guldfärg. Destillationsprocessen avlägsnar svårare absorberbara föreningar och lämnar bearbetaren med en av de renaste CBD-oljorna som finns tillgängliga. Om produkten destilleras mer än en gång kan den fortsätta att isoleras och renas, vilket resulterar i ljusare nyanser.
 • Isolat: Detta är den renaste formen av CBD-olja, som endast innehåller CBD. Den raffinerade CBD:n läggs till en bärarbas som kokosolja och den resulterande produkten är ofta transparent, lukt- och smaklös.

Färgen på oljan kan vara en indikator på hur mycket bearbetning den har genomgått. Den allmänna tumregeln är att mörkare oljor har genomgått mindre bearbetning. Bearbetningsnivån är dock inte nödvändigtvis en indikation på produktens kvalitet. Du bör välja den typ av CBD-olja som är rätt för dig, inte bara baserat på färgen.

Fullspektrum, bredspektrum eller CBD-isolat?

Ett annat kvalitetsmärke är att oljan är tillverkad med hjälp av hela växten och innehåller mer av de naturliga föreningarna och cannabinoiderna. CBD-isolat blir alltmer populärt, men konsumenter hävdar att det kan vara mindre effektivt än fullspektrumoljor.

Påståendena tyder på att det är effektivare att använda hela cannabispektrumet eftersom det innehåller extra terpener och cannabinoider. Detta brukar kallas för ”entourageeffekten”. Genom att CBD fungerar i synergi med de andra föreningarna fungerar CBD i tandem för att förbättra oljans fördelar.

CBD-isolat är användbart om du är orolig för att klara ett drogtest eller om du vill inkludera enbart CBD i din kost. Det finns inget THC eller andra cannabinoider i ett CBD-isolat.

Det kanske mest användbara alternativet är dock bredspektrumolja. I det här fallet får konsumenterna det bästa av två världar. Bredspektrumoljor har alla fördelarna med den entourageeffekt som du får med fullspektrumoljor, men säkerheten hos ett CBD-isolat genom att THC-innehållet helt utesluts. Oljor med brett spektrum är sannolikt det bästa alternativet för det största antalet människor.

Återigen bör du alltid kontrollera etiketten för att se om tillverkaren använder hela växten eller bara ett isolat i sina produkter, och välj det som du tror passar dig bäst.

Förstå THC-innehållet i CBD-oljor

Enligt FDA:s föreskrifter är CBD från hampa lagligt. Detta fastställdes genom 2018 års jordbrukslag, som placerade kontrollen av hampa under överinseende av Förenta staternas jordbruksdepartement och gjorde den till en jordbruksråvara. Detta hindrade DEA från att ingripa i någon handel mellan stater och gjorde det möjligt att bedriva ytterligare forskning om CBD-olja.

Produktionen av CBD-olja står fortfarande under FDA:s tillsyn. För att CBD-olja ska kunna säljas lagligt måste mängden THC i oljan vara 0,3 procent eller mindre. Om oljan tas enligt instruktionerna är detta en försumbar mängd THC som inte orsakar något ”high” eller berusning.

Federala, delstatliga och lokala lagar kan skilja sig åt, så det är viktigt att kontrollera dina lokala bestämmelser för att se till att CBD-olja är helt laglig där du bor.

Det största bekymret med THC i CBD-olja är den effekt som det kan ha på drogtester. Det finns alltid en liten chans att användning av CBD- eller hampolja kan leda till att du misslyckas med ett drogtest. Som tidigare nämnts kan du vara säker på att det inte finns något THC om du köper ett CBD-isolat eller en bredspektrumprodukt.

Håll dig informerad när du köper CBD

Du bör alltid vara vaksam när du köper CBD-oljor. FDA arbetar för att undvika problem med farliga produkter, men CBD-marknadens oreglerade natur innebär att det alltid kommer att finnas företag som vill tjäna lite lätta pengar på konsumentens bekostnad.

En professionellt utformad webbplats innebär inte alltid att produkten är av hög kvalitet. Det är upp till konsumenten att göra sin egen forskning och se till att tillväxten, produktionen och testerna uppfyller deras krav. Du kan alltid leta efter recensioner av produkten på nätet eller se till att du köper din olja från en säljare som du litar på.

Vad är det som gör den bästa CBD-oljan? Svaret är att hitta den som fungerar bäst för dig. Använd dock tipsen i den här artikeln för att se till att du inte blir lurad att köpa en undermålig produkt.

Senaste inlägg

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxtenPå Hampablad.se betraktar vi oss själva som pionjärer inom Cannabinoider, som för alltid utforskar Cannabisväxten och dess många helande förmågor. CBD är bara en mäktig komponent i detta botaniska under. Det har gjort en sådan...

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjurHusdjur är hjärtan i våra hem och familjer. Våra kärleksfulla små följeslagare förtjänar den kungliga behandlingen när det gäller deras hälsa och välbefinnande . Från fåglar till katter, hundar, hästar, gnagare och till och med...

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBDCBD är officiellt en stor sak inom helande och välbefinnande. Dess popularitet stöds av många års studier som har bidragit till många vinster och milstolpar för denna megaläkande ört! Den växande mängden forskning som stöder dess...

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?En av de vanligaste frågorna om CBD är om man behöver ett recept för att ta det. Tyvärr är svaret inte entydigt, precis som lagarna kring cannabis som helhet. För att förstå svårigheten förknippad med denna fråga måste vi titta på...

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar detDet endocannabinoida systemet (ECS) kan göra det lättare att leva bra. Detta beror på att en av ECS:s huvudfunktioner är att hjälpa din kropp att upprätthålla homeostas, det interna "steady state" eller balansen...

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhetAntagandet av 2018 års Farm Bill ledde till den explosiva tillväxten av CBD-industrin; men det klargjorde inte exakt de federala lagligheterna kring CBD. Vad Farm Bill gjorde var att ta bort hampa och alla andra...