Välj en sida

Varför CO2-extraktion är bäst för att extrahera CBD

Varför CO2-extraktion är bäst för att extrahera CBD

Även om du troligen har sett många CBD-produkter som marknadsförs av en mängd olika tillverkare, är inte alla CBD-produkter av samma kvalitet. När du köper en CBD-produkt är det särskilt viktigt att ta reda på tillverkarens extraktionsmetod för att framställa slutprodukten som säljs till konsumenterna.

De olika typerna av extraktionsmetoder har alla sina för- och nackdelar, men CO2-extraktion är utan tvekan den bästa metoden. För att ta reda på varför denna extraktionsprocess är överlägsen samt lära dig andra aspekter om att köpa en högkvalitativ CBD-produkt som Greenbalances CBD-olja, fortsätt läsa – du kommer att bli glad att du gjorde det!

Vad är CBD?

Om du råkar söka upp de olika metoderna för att extrahera CBD vet du troligen grunderna om CBD, men om du skulle vara nybörjare är det värt att kortfattat förklara. Med den senaste tidens explosion av antalet tillverkare som tillverkar CBD-produkter har du förmodligen åtminstone hört talas om CBD antingen från en vän, granne eller läkare. CBD är ett komplext ämne, men vi kommer inte att tråka ut dig med onödiga detaljer; vi ska bara ge dig den väsentliga information som är nödvändig för att förstå CBD!

Cannabidiol, eller CBD som det förkortas, är en kemikalie som utvinns ur hampaplantan. Detta är inte den enda kemikalien som finns i hampa eftersom mer än 100 cannabinoider är kända av forskare och andra som ansvarar för att ta reda på dessa saker. Cannabinoider är ett brett, generaliserat sätt att tala om kemikalier som kommer från hampa; egentligen är fytocannabinoider ett mer korrekt namn eftersom cannabinoiderna kommer från en växt och ”phyto” betyder växt.

Det finns också cannabinoider som tillverkas av människokroppen, ofta kallade endocannabinoider. ”Endo” betyder något som skapas i kroppen. Endocannabinoiderna, tillsammans med de receptorer i kroppen där de interagerar, utgör kroppens endocannabinoidsystem. Är du med mig så här långt?

Det finns för närvarande många forskningsstudier som genomförs för att studera fytocannabinoider och deras potentiella terapeutiska effekter. För närvarande kan ingenting sägas med säkerhet om cannabinoider och vad de kan eller inte kan göra, även om många människor hävdar att de hjälper till med olika bekymmer. Med detta sagt finns det ett läkemedel i USA som är rent CBD och som heter Epidiolex och som används av läkare för behandling av vissa epilepsisjukdomar hos barn.

Låt oss ta en stund för att påpeka att delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) är en typ av cannabinoid, även om den skiljer sig från cannabidiol. Att veta detta hjälper oss att förstå den nuvarande rättsliga statusen för olika CBD-produkter.

Inte allt CBD är detsamma

Eftersom det finns minimal reglering för CBD-produkter, med undantag för det receptbelagda läkemedlet Epidiolex, tillverkas inte alla CBD-produkter på samma sätt eller innehåller ens de mängder cannabinoider som annonseras till konsumenterna. CBD-produkter har många variationer, vilket konsumenterna måste vara kunniga om de ska få den produkt de verkligen önskar.

Vi börjar med att förklara skillnaden mellan olika breda kategorier av CBD innan vi går vidare till vilka typer av CBD-produkter du kan köpa.

Fullspektrum vs. bredspektrum vs. CBD-isolat

Fullspektrum, bredspektrum, isolat… Oj! För dem som är nya inom CBD är det viktigt att skilja mellan dessa branschspecifika termer för dem som köper CBD för första gången. Termerna kommer att bli begripliga efter att ha gett en motivering till varför de kallas som de kallas och det blir mycket lättare att komma ihåg när du behöver det.

Full i full-spectrum CBD används med hänvisning till cannabinoidinnehållet. CBD-produkten med fullt spektrum är full av alla cannabinoider som lagligt kan utvinnas ur hampaplantan. Det innebär att produkten innehåller 0,3 % THC, cannabidiol och alla andra cannabinoider och terpener som finns i växten.

Varför föredrar vissa CBD-experter och många konsumenter CBD-produkter med fullt spektrum framför antingen bredspektrum- eller CBD-isolatprodukter? Det beror på vad som kallas ”entourageeffekten”, som i princip säger att den terapeutiska effekten av CBD förstärks, och ibland framträder nya egenskaper när alla cannabinoider används tillsammans. Med andra ord anses cannabinoiderna ha en synergistisk effekt!

CBD-produkter med brett spektrum har alla cannabinoider som produkter med fullt spektrum har minus THC. Individer som erkänt motsätter sig THC eller som oroar sig för att visa sig positiva vid en urindrogsundersökning (UDS) kan passa bättre för en bredspektrumsprodukt. Förespråkare av ”entourageeffekten” hävdar ofta att THC har en terapeutisk effekt i CBD-produkter som saknas i bredspektrumsprodukter och isolat, men om ditt jobb står på spel kan det vara ett enkelt val för dig.

CBD-isolatprodukter är din barbentmodell av CBD. Dessa produkter innehåller endast cannabinoiden CBD, ingen THC, terpener, flavonoider eller andra cannabinoider. Dessa produkter är mer idealiska för dem som arbetar inom offentlig säkerhet, till exempel läkare eller flygplanspiloter, som ofta drogtestas och för vilka ett positivt test kan kosta dem jobbet och karriären.

Så vad är THC egentligen? Låt oss utforska det.

Vad är THC?

Kontroversen om THC handlar om dess rättsliga status och de effekter vi vet att det ger upphov till i människokroppen. Om du inte redan vet är THC den kemikalie i hampaplantor som ger den ”höga” känslan om du någonsin använt marijuana. Det är den cannabinoid som har de mest potenta psykoaktiva egenskaperna och det är också den kemikalie som ofta testas för i urindrogsundersökningar (UDS).

För närvarande är THC klassificerat som ett ämne i förteckning I, vilket innebär att det råder osäkerhet om dess fördelaktiga användning vid medicinska tillstånd och säkerheten kring användningen. Det är lite förvirrande med tanke på att det i USA finns ett läkemedel tillgängligt som heter Dronabinol, som används för att öka aptiten hos vissa befolkningsgrupper och för behandling av vissa typer av illamående och kräkningar.

Du kanske frågar dig – Så vänta? Är CBD ens lagligt? Låt oss tala om CBD:s rättsliga status.

CBD:s rättsliga status

Hur ser den nuvarande rättsliga statusen ut för CBD-produkter? Det beror på mängden THC i de produkter som säljs. Farm Bill, som antogs 2018, gör tillverkning och försäljning av industrihampprodukter federalt laglig. Industrihampa är en typ av hampaplantor men är specifikt odlad för att ha minimala THC-halter, särskilt jämfört med olagliga marijuanaplantor. Enligt Farm Bill måste industrihampa innehålla 0,3 % THC eller mindre för att anses vara lagligt att sälja i alla 50 stater.

Detta kan vara en förvirrande aspekt av CBD eftersom vissa stater har legaliserat medicinsk och rekreativ Cannabisanvändning, och i dessa stater kan det vara möjligt att hitta CBD-olja med mycket högre THC-koncentrationer än 0,3 %. Att köpa CBD-produkter från internet eller inom en stat som inte tillåter rekreationell eller medicinsk Cannabis kan hjälpa till att skydda, men inte garantera dig från att köpa CBD-olja med hög THC-halt.

Ok, nu när vi har lagt en grund för att förstå CBD, låt oss prata om utvinningsmetoderna.

Extraktion genom ångdestillation

En av de äldsta kända och billigaste metoderna för att extrahera kemikalier från växtmaterial är ångdestillation. Ångdestillationsprocessen går hundratals år tillbaka i tiden, så det är en beprövad och testad metod för att få tillförlitliga extraktioner. Nackdelen med att använda denna metod är att processen är notoriskt ineffektiv, kräver stora mängder växtmaterial och att dess exakta utvinning av cannabinoider är svår att reglera.

Extraktion genom ångdestillation sker som namnet antyder med hjälp av värme och ånga. Det är så här det fungerar! En behållare med vatten värms upp, vilket orsakar bildandet av ånga, som strömmar genom till en annan kammar som innehåller det råa hampaplantmaterialet. Ångorna hjälper till att dra ut växtens eteriska oljor, som bland annat innehåller fytocannabinoiderna.

Som du har sett med ånga stiger ångorna upp och bär med sig de eteriska oljorna, som går in i ett vattenkondenseringsrör som kyler ångan, vilket gör att ångan omvandlas till en vätska av vatten och eteriska oljor. Kombinationen av vatten och vätska av eteriska oljor genomgår en process genom vilken dessa två ämnen separeras, vilket i slutändan lämnar kvar cannabinoiderna.

Tillverkare som använder denna metod måste också oroa sig för att överhetta växtmaterialet. Överhettning av växtmaterialet kan förändra den kemiska profilen hos cannabinoiderna, vilket inte är vad vi vill ha när vi extraherar CBD-olja. Om detta händer kan CBD:s struktur, integritet och kvalitet äventyras.

Extraktion med lösningsmedel

Ett mindre hälsosamt, men mer ekonomiskt alternativ än ångdestillation för att extrahera cannabinoider från hampaplantmaterial är lösningsmedel. Dessa lösningsmedel kan vara kolväten som nafta, petroleum, butan och propan eller mer naturliga lösningsmedel som alkohol eller olivolja.

Lösningsmedelsextraktion är en liknande process som ångdestillation med några viktiga skillnader. I stället för att vatten värms upp i det första steget av ångdestillation värms ett lösningsmedel upp, oavsett om det är en kolväteförening eller ett naturligt lösningsmedel. När lösningsmedlet har kombinerats med cannabinoiderna kondenseras blandningen, varvid kolväte- och kolvätebiprodukterna separeras från den slutliga cannabinoidprodukten.

Fördelen med att använda kolvätebaserade lösningsmedel är att kolvätena lättare separeras från cannabinoiderna än om man använder ett naturligt lösningsmedel. Nackdelen med kolväten är att de inte är naturliga för våra kroppar och kan orsaka skadliga effekter om kolvätena inte separeras helt från den slutliga CBD-produkten, vilket har varit känt att hända.

Med de risker som är förknippade med användningen av kolväten kan man fråga sig varför tillverkarna inte bara använder naturliga lösningsmedel. Två problem uppstår med naturliga lösningsmedel: Ibland extraherar de naturliga lösningsmedlen mer än bara cannabinoider från hampaplantan, vilket kan ge din CBD-produkt en obehaglig smak. För det andra är naturliga lösningsmedel ineffektiva när det gäller att dra ut cannabinoider, vilket kan lämna en CBD- slutprodukt med ett cannabinoidinnehåll som är lägre än vad tillverkaren förväntat och annonserat.

CO2-extraktion

Nu till CBD-extraktionens heliga graal och avsnittet som du har väntat på att få läsa sedan du började den här artikeln! Det överlägset bästa sättet, men också det dyraste sättet att extrahera cannabinoider från cannabisplantan, är att använda en superkritisk koldioxidmetod (CO2). ”Superkritisk” beskriver en egenskap som är inneboende i koldioxid. I grund och botten är det kombinationen av superlåga temperaturer i kombination med tryck som gör att koldioxidgasen övergår till att bli en vätska.

Så här fungerar processen. En tank med koldioxid kopplas till en superkyld kammare. En pump förflyttar den kylda CO2-vätskan in i en extraktionscell som innehåller cannabisplantmaterialet. Kombinationen av koldioxidens tryck och temperatur påverkar dess löslighet, vilket möjliggör en effektiv diffusion och extraktion av cannabinoider från rått växtmaterial.

CO2-extraktion är mycket effektiv när det gäller att extrahera cannabinoider från hampaplantan; denna process gör det också möjligt för tillverkarna att kontrollera koncentrationen av cannabinoider som extraheras från plantan genom att justera antingen trycket eller temperaturen på CO2. Denna metod lämnar också efter sig en ren produkt av cannabinoider eftersom CO2 i den cannabinoid-CO2-lösning som finns i slutet av processen slutar med att avdunsta när temperaturen ökar.

Med en ren cannabinoid slutprodukt, effektiv extraktion och möjligheten att reglera koncentrationen av cannabinoider kanske du frågar dig varför alla tillverkare inte använder denna extraktionsmetod. Det beror på att utrustningen för att utföra CO2-extraktion är kostsam, och om du är en kunnig och erfaren konsument vet du att dessa kostnader i slutändan kommer att föras vidare till konsumenten. Det är därför som du kan upptäcka att CO2-extraherade CBD-produkter kan kosta dig lite mer, men vi kan med säkerhet säga att den lilla extra investeringen är värd det!

Perspektivet på 10 000 fot

Cannabidiol (CBD) är en av många fytocannabinoider som härrör från industrihampa. Det läggs för närvarande mycket tid och pengar på att forska om CBD:s potentiella fördelar för människor, även om inte mycket för närvarande kan sägas vara ett faktum. Det finns tre breda kategorier av CBD-produkter: produkter med fullt spektrum, produkter med brett spektrum och CBD-isolat, som successivt har mindre variation av cannabinoider.

Det skulle hjälpa om du håller i minnet att det finns olika sätt att extrahera cannabinoider från den industriella hampaplantan, inklusive ångdestillationsutvinning, lösningsmedelsextraktion och CO2-extraktion. Alla metoder har sina plus och minus, men i slutändan är CO2-extraktion överlägsen andra metoder på grund av CBD- slutproduktens renhet och möjligheten att kontrollera koncentrationen av cannabinoider mer exakt. Det är därför vi använder den för alla Hampablad.se CBD-produkter.

Senaste inlägg

5 möjliga orsaker till att CBD inte fungerar för dig

5 möjliga orsaker till att CBD inte fungerar för dig

5 möjliga orsaker till att CBD inte fungerar för digMänniskor är komplexa biokemiska varelser. Till exempel kan något så relativt litet som närvaron eller frånvaron av ett protein i en röd blodkropp avgöra om du får malaria eller inte. Du kan födas med en uppsättning...

Kan man ta för mycket CBD?

Kan man ta för mycket CBD?

Kan man ta för mycket CBD?CBD och CBD-infusionsprodukter blir allt vanligare, och många lagliga alternativ är allmänt tillgängliga för massorna. Men när du tittar på en stor hylla fylld med olika CBD-produkter, lika varierande och brokiga som medlemmarna i den...

Vad är det som verkligen gör den bästa CBD-oljan?

Vad är det som verkligen gör den bästa CBD-oljan?

Vad är det som verkligen gör den bästa CBD-oljan?Det är som om CBD-världen har blivit en egen sport. Med oljor för välbefinnande, krämer för den normala dagliga vardagen och varumärken som säljer sina egna produkter, skulle det vara rättvist att tro att CBD-oljor...

Hur man köper CBD-olja: En Steg-för-steg-guide

Hur man köper CBD-olja: En Steg-för-steg-guide

Hur man köper CBD-olja: En Steg-för-steg-guidePrecis som barnen som går genom en garderob in i det frusna magiska riket Narnia kan du som nykomling på CBD-oljemarknaden bli överväldigad av all variation och alla de val som finns att göra. Även om CBD-olja inte kommer...

CBD-olja vs. CBD-kapslar: Vad är det bästa alternativet?

CBD-olja vs. CBD-kapslar: Vad är det bästa alternativet?

CBD-olja vs. CBD-kapslar: Vad är det bästa alternativet?Okej, du är redo att köpa en CBD-produkt och tittar på alternativen på nätet: CBD-oljor, CBD-kapslar, CBD-gummies, CBD-sprayer, CBD-choklad - oj då! Åsikterna kan verka oändliga - vilket är både bra och dåligt....

Hur tillverkas CBD-olja?

Hur tillverkas CBD-olja?

Hur tillverkas CBD-olja?Cannabidiololja, även känd som CBD-olja, är en naturligt förekommande förening som används av miljontals människor runt om i världen. CBD är en av de många kemiska föreningar som finns i cannabis. Men till skillnad från tetrahydrocannabinol...