Välj en sida

Vad är Entourage-effekten?

Vad är Entourage-effekten?

Du kanske har sett många CBD-produkter som hävdar att de har förmågan att skapa en ”entourageeffekt” med sina formuleringar. Innan vi dyker ner i vad exakt det innebär måste vi prata om örtmedicinsk praktik.

Traditionellt sett använde örtmedicinare hela växten eller delar av växten (som rötterna eller bladen) för att framställa läkemedel. De kunde ta roten för ett ändamål, bladen för ett annat och blommorna för ännu ett annat. Maskrosrot användes till exempel som ett stärkande medel för levern och matsmältningen, medan maskrosbladen användes som ett stärkande medel för njurarna. Maskrosblommor kunde krossas och användas för att behandla ömma muskler och leder. Inte illa för ett ogräs!

Traditionella växtbaserade metoder

Herbalister skulle också tala om de ”synergistiska effekterna” av hela växten och kombinationer av växter. Några av de bästa exemplen på dessa effekter är de kombinationer av växtmediciner som används inom traditionell kinesisk medicin (TCM) och andra system som ayurvedisk medicin samt koreansk och japansk medicin.

I dessa medicinska system används kombinationer av två eller flera växter för att åstadkomma positiva eller terapeutiska effekter. Att byta ut en av örterna har ofta en betydande effekt på slutresultatet.

Synergi kan definieras som samverkan mellan två eller flera medel för att åstadkomma en kombinerad effekt som är större än summan av deras enskilda effekter. I TCM och andra system var dessa synergieffekter centrala för den medicinska praktiken, och formuleringar utformades aktivt för att öka det terapeutiska värdet, biotillgängligheten och främjandet av eliminering samt för att minska eventuell toxicitet. Kunskapen om denna process utvecklades under hundratals år och fördes vidare från lärare till elev.

Det reduktionistiska tillvägagångssättet

I västvärlden antogs dock ett annat perspektiv. Komplexa fenomen (som terapeutisk synergi) analyserades med hjälp av reduktionistiska metoder. Reduktionism är en metod för att ta itu med en specifik vetenskaplig fråga genom att analysera den enklaste delen av processen.

För att använda en analogi, om du vill ta reda på hur din hand kan greppa en boll, skulle du först titta på muskelcellerna för att se hur de kan producera rörelse, och du skulle arkivera den informationen. Sedan kanske du tittar på benen och hur de interagerar och lägger den informationen i en separat fil. Sedan skulle du kanske ta en titt på nervsystemet och hur det överför ett meddelande från hjärnan till musklerna och tillbaka till hjärnan, och placera den informationen i ännu en fil.

Detta är en giltig metod för att undersöka biologiska system, och länge var det det enda sättet att undersöka biologiska system. Kroppen fungerar dock som en komplett enhet, och till slut måste man slå ihop dessa filer.

Systembiologi

Det är inte lätt att slå ihop dessa filer, både på grund av filernas storlek och för att det kräver ett mer holistiskt tillvägagångssätt. Det kräver att man tänker på ”helheten” i stället för att tänka på de ”delar” som utgör helheten.

Systembiologi är på många sätt motsatsen till det reduktionistiska synsättet. Det första större labb som studerade immunologi ur ett systemperspektiv drevs på av dr Anthony Fauci (ja, samma dr Fauci som för närvarande är regeringens talesman för COVID-19) och bildades 2011 med målet att bättre förstå immunförsvaret mot infektionssjukdomar.

Systembiologin är förenad med beräkningsbiologin. Och med tanke på den mängd data som den reduktionistiska metoden har placerat i dessa filer är datormodellering ett av de bästa sätten att tolka detta databerg.

Entourage-effekten

”Entourageeffekten” var en fras som myntades av dem som forskar om CBD:s biologiska effekter för att beskriva synergistiska effekter. Därmed är cirkeln sluten!

Entourageeffekten ställer hypotesen att effekterna av CBD-oljor med fullt eller brett spektrum bygger på interaktionerna mellan de olika cannabinoiderna, liksom terpener och andra växtprodukter som finns i extraktet.

Cannabinoider

Hittills har över 120 olika cannabinoider beskrivits. För närvarande placerar forskarna dessa cannabinoider i sex huvudklasser.

Vi har precis börjat lära oss hur dessa cannabinoider kan verka i kroppen. Vissa binder till CB1- och CB2-receptorerna, men de binder också till en mängd andra cellreceptorer, med olika effekter och olika effektmönster. Det är med andra ord komplicerat.

Cannabigeroler (CBG) kan vara den ”kommande” cannabinoiden – de finns i högre halter i vissa stammar och i yngre plantor – möjligen för att CBG är en föregångare till många av de andra cannabinoider som produceras i de äldre plantorna. CBG rapporteras ha många av samma egenskaper som CBD, men verkar ha mer specifika effekter i vissa vävnader.

Terpener

Fram till nyligen har terpener varit undervärderade. Terpener ger cannabisplantor deras karakteristiska arom. De är aromatiska oljor, och olika nivåer och mönster av terpener finns i de flesta växter. Man tror att de är en del av anledningen till att doften av en citron uppfriskar och att doften av lavendel tenderar att lugna oss.

De primära terpenerna har namn som caryofyllen (pepprig), limonen (om du gissade på citroner och citrusfrukter har du rätt!), myrcenes (en jordig och träig doft som också finns i timjan) och pinenes (ja, som finns i tallar). Varje cannabissort har sitt eget unika mönster av terpener, varav de flesta rapporteras ha vissa biologiska effekter.

Tillbaka till Entourage-effekten

Varje hampasort innehåller sannolikt ett specifikt mönster av cannabinoider, terpener och andra växtämnen. I teorin skulle detta kunna betyda att en specifik växtstam kan användas för ett specifikt ändamål.

Det finns många spekulationer om detta, men de är mestadels anekdotiska och oftast hämtade på en medicinsk cannabisapotek när man pratar med olika kunder och de som står bakom disken. Vi får vänta på att de vetenskapliga uppgifterna kommer ikapp.

Den goda nyheten är att om du hade gått in på Google Scholar för några år sedan och sökt efter ”entourage effect” skulle du inte ha sett många vetenskapliga artiklar om synergistiska effekter av någonting, än mindre cannabinoider och terpener. Nu kan du hitta massor av artiklar – om cannabinoider, terpener och många andra ämnen.

Dr Ethan Russo var en av de vetenskapliga pionjärerna som studerade effekterna av cannabis. Han publicerade nyligen en artikel med titeln ”The Case for the Entourage Effect and Conventional Breeding of Clinical Cannabis”: No ’Strain’ No Gain”. Han argumenterar för att det är bättre att karakterisera olika cannabis- och hampaplantor inte som stammar utan som ”chemovarer” på grund av de olika mönstren av fytokemikalier i var och en av dem.

Russo ger också en genomgång av den nuvarande vetenskapliga statusen för entourageeffekten – och den ser ganska bra ut!

Entourageeffekten verkar dock inte utnyttja CB1- och CB2-receptorsystemen. Detta är inte ett överraskande resultat, eftersom man rimligen kan misstänka att terpenerna skulle använda en mängd olika receptorer för sin verkan – och trots allt använder även cannabinoiderna andra receptorsystem för sin verkan.

Fler bevis för en entourageeffekt – utöver cannabinoiderna och terpenerna – kommer från studier inom TCM och andra traditionella system, samt genom att jämföra effekterna av hela extrakt med effekterna av de renade ”aktiva” ingredienserna. Dessa bevis är indirekta, men stöder entourageeffekten.

Slutsatser

Vi har ännu inte bevisat att entourageeffekten är verklig, men det är realistiskt att säga att både direkta och indirekta uppgifter ackumuleras.

Begreppet entourageeffekt är faktiskt ett traditionellt begrepp som används inom örtmedicin och traditionella medicinska system, och det skulle kunna öppna upp för en ny värld av metoder där det gamla och det nya, det farmakologiska och det örtmedicinska, smälter samman.

Måste alla föreningar i hampaplantan vara närvarande för att få en effekt? Inte alls. Många rapporterar att de känner fördelarna med entourageeffekten med produkter med brett spektrum, som de oljor, kapslar och krämer som finns tillgängliga här på webbplatsen Hampablad.se.

Senaste inlägg

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxtenPå Hampablad.se betraktar vi oss själva som pionjärer inom Cannabinoider, som för alltid utforskar Cannabisväxten och dess många helande förmågor. CBD är bara en mäktig komponent i detta botaniska under. Det har gjort en sådan...

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjurHusdjur är hjärtan i våra hem och familjer. Våra kärleksfulla små följeslagare förtjänar den kungliga behandlingen när det gäller deras hälsa och välbefinnande . Från fåglar till katter, hundar, hästar, gnagare och till och med...

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBDCBD är officiellt en stor sak inom helande och välbefinnande. Dess popularitet stöds av många års studier som har bidragit till många vinster och milstolpar för denna megaläkande ört! Den växande mängden forskning som stöder dess...

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?En av de vanligaste frågorna om CBD är om man behöver ett recept för att ta det. Tyvärr är svaret inte entydigt, precis som lagarna kring cannabis som helhet. För att förstå svårigheten förknippad med denna fråga måste vi titta på...

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar detDet endocannabinoida systemet (ECS) kan göra det lättare att leva bra. Detta beror på att en av ECS:s huvudfunktioner är att hjälpa din kropp att upprätthålla homeostas, det interna "steady state" eller balansen...

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhetAntagandet av 2018 års Farm Bill ledde till den explosiva tillväxten av CBD-industrin; men det klargjorde inte exakt de federala lagligheterna kring CBD. Vad Farm Bill gjorde var att ta bort hampa och alla andra...