Välj en sida

Fakta vs. fiktion 10 vanliga myter om CBD

Fakta vs. fiktion 10 vanliga myter om CBD

Liksom de flesta ”nya” saker, särskilt de som tidigare har varit förbjudna, verkar CBD locka till sig sin beskärda del av felaktig information. Människor försöker fortfarande skilja myterna, som ofta upprätthålls av dem som är emot användningen av CBD, från sanningarna. Med så många källor med både legitim information och rena osanningar, hur ska man då kunna ta reda på sanningen?

Vad sägs om att fråga någon som är utbildad inom medicin och hur kemikalier påverkar kroppen? Tja, det är vad vi ska göra här, bryta ner logiken och forskningen för att hjälpa till att slå hål på de tio vanligaste myterna som cirkulerar på internet och bland människor om CBD!

Fortsätt läsa för att ta reda på vad som är CBD-myter och vad som är fakta!

Myt nr 1: CBD är beroendeframkallande

En av de främsta myterna som ofta talas om bland icke-CBD-användare är att CBD är beroendeframkallande. Vissa anser att CBD tillhör samma kategori med beroendepotential som amfetamin, kokain, opioider och marijuana. Beroendeframkallande droger påverkar en specifik uppsättning neuroner i vår hjärna som är utformade för att motivera oss att söka efter och upprepa lustfyllda upplevelser. Denna hjärncellsväg kallas ibland för hjärnans beroendeväg eller belöningsväg och involverar områden som Ventral Tegmental Area (VTA), Nucleus Accumbens (NA) och Prefrontal Cortex (PFC).

En viktig distinktion bör göras i detta skede mellan någon som är fysiskt beroende av ett ämne eller en aktivitet och någon som är psykologiskt beroende. När någon är fysiskt beroende av ett ämne eller en aktivitet kommer personen att uppleva negativa kroppsliga symtom som hjärtklappning, svettning, darrningar, med mera.

Omvänt kan någon vara psykologiskt beroende av något om han eller hon förlitar sig på att ämnet eller aktiviteten lugnar honom eller henne eller minskar ångest. När vi blir psykologiskt beroende av något och ämnet eller aktiviteten dras tillbaka eller upphör kan vi känna oss ångestfyllda.

Den nuvarande forskningen om ren CBD är att den inte aktiverar hjärnans beroendeväg. En slutsats som delas av Världshälsoorganisationen som säger: ”För närvarande finns det inga fallrapporter om missbruk eller beroende i samband med användning av rent CBD”.

Myt #2: Du kan överdosera och dö av CBD

Myten att du kan överdosera och dö av CBD är en myt som hindrar många människor från att prova CBD för första gången. Myten har ett litet korn av sanning inrymt i en större lögn, vilket är anledningen till att vi kommer att ta oss tid att förklara denna myt i detalj.

När vi tänker på överdosering av något relaterar vi oftast till extrema utfall som att bli inlagd på sjukhus eller till och med döden. Om vi bryter ner ordet överdosering blir ordets verkliga betydelse tydlig, vilket innebär att man tar en dos av ett ämne utöver vad som visat sig vara fördelaktigt.

I denna mening kan nästan allt vi gör eller konsumerar falla under denna definition, inklusive dricksvatten! Ja, man kan ”överdosera” vatten, vilket ofta kallas vattenförgiftning, vilket intressant nog kan vara dödligt. En av de fantastiska sakerna med CBD är dess säkerhetsprofil.

En annan aspekt av denna myt som inte har underbyggts i vare sig forskning eller rapporter är att någon kan dö av att inta en för stor CBD-dos. För närvarande har det aldrig funnits något bekräftat dödsfall vars orsak kan spåras till intag av ren CBD.

Myt #3: CBD kan göra dig hög

En vanlig rädsla hos de som använder CBD för första gången eller de som funderar på att prova CBD är att de kommer att bli ”höga” efter att ha fått i sig CBD. Detta är ytterligare en myt som har ett korn av sanning överlagrat med större bedrägeri. Om du någonsin har använt marijuana eller sett andra använda det så vet du att någon kan bli ”hög” av denna produkt.

Detta beror på att marijuana innehåller delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva delen av växten. I stater där rekreationsmarijuana är lagligt kan du köpa CBD-olja från cannabis med stora mängder THC, vilket kan ge en ”hög” känsla eller inte.

Jämför cannabisbaserad CBD-olja med den vanligare CBD-oljan från industrihampa, som enligt lag måste innehålla mindre än 0,3 % THC. Den THC-halt som finns i CBD från industrihampa är inte tillräcklig för att få en person att känna sig ”hög”.

Om du är orolig för att känna dig ”hög” när du intar CBD ska du se till att du tar en högkvalitativ industrihampadrivet CBD-produkt som Greenbalance CBD-olja.

Myt nr 4: All CBD är samma sak

De som forskar om CBD och CBD-produkter kan känna sig förvirrade när de stöter på termer som bredspektrum, fullspektrum och CBD-isolat, för att inte tala om de olika former som man kan använda. Dessa och andra faktorer påverkar alla den effekt man känner när man tar en CBD-produkt.

Låt oss börja med att dela upp de breda kategorierna av CBD-produkter, nämligen skillnaden mellan bredspektrum, fullspektrum och CBD-isolat. Fullspektrum CBD från hampa innehåller 0,3 % THC, cannabidiol (CBD) och andra cannabinoider. Vissa experter anser att om man lämnar en liten mängd THC i den slutliga CBD-produkten ökar effekten av de andra cannabinoiderna; ett fenomen som ofta kallas ”entourageeffekten”.

CBD-produkter med brett spektrum förädlar CBD-oljan ytterligare för att avlägsna THC, medan CBD och andra cannabinoider lämnas kvar. Produkter med brett spektrum är ett idealiskt alternativ för personer som är oroliga för att ha THC i sina CBD-produkter, men som ändå vill ha fördelarna med att ha andra cannabinoider i kombination med cannabidiol.

En produkt som är märkt som CBD-isolat har all THC och andra cannabinoider avlägsnade från produkten och lämnar endast cannabidiolkemikalie för intag. Yrkesverksamma som arbetar inom områden där regelbundna drogtester och en nolltoleranspolicy tillämpas, t.ex. läkare och flygplanspiloter, väljer ofta en CBD-isolat produkt.

Vi nämnde att alla CBD-produkter inte är skapade lika och att administreringsvägen kan göra skillnad för vilka effekter du känner eller inte känner när du tar CBD. Vi avlivar denna myt längre ner i artikeln, så fortsätt läsa för att lära dig mer!

Myt #5: Det spelar ingen roll hur CBD extraheras

Om du dyker ner tillräckligt djupt i CBD och de CBD-produkter som finns tillgängliga kommer du snart att inse att det finns olika sätt för tillverkarna att extrahera cannabinoiderna från den industriella hampaplantan. De tre vanligaste sätten som tillverkarna extraherar de kemiska föreningarna på är ångdestillation, lösningsmedelsextraktion och CO2-extraktion.

Ångdestillation är en av de äldsta metoderna för att extrahera kemikalier från växter. Tekniken är relativt okomplicerad genom att vatten värms upp till kokning, vilket tränger igenom växtmaterialet och resulterar i ångproduktion som innehåller växtoljor (cannabinoider) och vatten. Ångan kondenseras till en vätska och vattnet och oljan separeras, vilket ger slutprodukten olja.

Även om denna teknik är relativt enkel har den några nackdelar, bland annat svårigheter att reglera exakta doser av cannabinoider, det krävs stora mängder växtmaterial och risken för överhettning av växtmaterialet, vilket kan leda till förändrade cannabinoidkemikalier.

Lösningsmedelsextraktion är en annan populär metod som används för att separera cannabinoider från den industriella hampaplantan. Processen för att använda lösningsmedelsextraktion är nästan identisk med ångdestillationsmetoden förutom att vattnet ersätts med ett lösningsmedel, t.ex. ett kolväte eller ett naturligt lösningsmedel som olivolja eller etanol.

Kolväten omfattar kemikalier som nafta, petroleum, butan eller propan, som är kända för att vara skadliga för människor om de intas i betydande mängder. Även om kolvätena ska brännas bort i slutet av lösningsmedelsextraktionsmetoden har tidigare studier funnit spår av kolväten i vissa CBD-produkter som använder denna extraktionsmetod.

Användningen av naturliga lösningsmedel som olivolja eller etanol har inte de potentiella hälsoproblem som är förknippade med kolväten, men vissa användare av CBD som utvinns med naturliga lösningsmedel rapporterar om obehagliga smaker som ofta förknippas med klorofyll.

Extraktion med koldioxid (CO2) kallas ibland för extraktion med superkritisk vätska (SFE), vilket hänvisar till koldioxidens inneboende kemiska egenskaper. CO2-extraktion innebär att man använder tryckt koldioxid för att separera cannabinoiderna från växtmaterialet från industrihampa. Koldioxiden kommer så småningom att avdunsta från cannabinoidoljan.

Nackdelarna med CO2-extraktion upplevs främst av tillverkaren eftersom denna process kräver dyra specialmaskiner. Koldioxidextraherad CBD är den bästa extraktionsmetoden som för närvarande finns tillgänglig, men du kan eller inte behöva betala lite mer för CBD-produkten eftersom kostnaden för att producera produkten är högre.

Myt #6: Alla former av CBD-produkter har samma absorptionsgrad.

Även om det kan vara trevligt att tro att när du äter en läcker CBD-gummy får du samma dos som om du använde en CBD-tinktur; detta är helt enkelt inte sanningen. Hur du slutligen intar ditt CBD kommer att påverka hur mycket och hur länge CBD:n hamnar i ditt system.

Typiskt sett är de två snabbaste sätten för cannabinoider att ta sig från munnen till blodomloppet genom att röka/vapa CBD eller genom att lämna CBD:n under tungan, vilket kallas för sublingual absorption. CBD i kapslar å andra sidan måste passera ner genom halsen, förbi magsäcken och in i tarmarna innan det passerar den gastrointestinala barriären och hamnar i blodomloppet, vilket kan ta upp till fyra timmar!

En forskningsstudie visade att mindre än 33 % av den CBD som finns i kapslar faktiskt når fram till blodomloppet jämfört med mindre än 35 % av CBD som absorberas när man håller CBD i munnen i 30 sekunder för sublingual absorption.

CBD-oljans fördel för absorption under tungan är dubbel: sublingual absorption kringgår den första omgången av metabolismen i levern, vilket innebär att mer av produkten når receptorerna, och sublingual administrering tar bara mindre än en halvtimme att absorbera.

Myt #7: CBD-olja orsakar inte en positiv urinläkemedelsanalys

En del människor tror att de inte kommer att få positiva resultat på en urinläkemedelsscreening (UDS) när de tar CBD. Om du är osäker på den här frågan kommer du att vara glad att du tog dig tid att läsa den här myten, eftersom den kan kosta dig jobbet. Vissa arbeten kräver att deras anställda ska genomgå slumpmässiga eller årliga drogtester, särskilt de som arbetar i yrken där andra människors liv ligger i dina händer, till exempel läkare eller flygplanspiloter.

I en tidigare myt nämnde vi att CBD-olja som härrör från den industriella hampaplantan enligt lag måste innehålla 0,3 % THC-halt för att få säljas i alla 50 stater. Faktum är att även om 0,3 % verkar vara en liten procentandel har denna mängd varit känd för att orsaka att människor visar en positiv UDS.

Även om det finns många sätt för arbetsgivare att testa sina anställda för olagliga droger, bland annat spottprov, blodprov och hårprov, är urinen det vanligaste. De flesta urinprov kan upptäcka THC i så låga mängder som 50 ng/ml.

Personer som är oroliga för att bli positiva för THC när de tar CBD-olja bör undvika att konsumera fullspektrum CBD-olja och välja antingen en bredspektrumolja eller ett CBD-isolat. Även om du köper CBD-olja som har en bredspektrumformel finns det en liten teoretisk chans att du kan visa ett positivt resultat på grund av en cannabinoid som kallas cannabinol (CBN), som i minst en studie har visat sig visa ett falskt positivt test för THC.

När du tar en CBD-produkt när ditt jobb är beroende av att du har ett negativt resultat på ett UDS-test, är det bäst att använda ett CBD-isolat, som inte innehåller något annat än cannabidiol.

Myt #8: CBD-olja kräver ett recept

Du kanske tror att precis som medicinsk marijuana kräver CBD-olja att en läkare skriver ut ett recept för att få produkten. Denna myt är helt enkelt inte sann, åtminstone inte i vissa stater, eftersom CBD-olja kan köpas utan recept så länge CBD-oljan innehåller mindre än 0,3 % THC.

Jordbrukslagen från 2018 legaliserade tillverkning och försäljning av produkter som härstammar från hampa, och många CBD-oljor säljs under klassificeringen av ett kosttillskott. Det finns ett CBD-läkemedel som heter Epidiolex, som för närvarande finns på den amerikanska marknaden och som används för att behandla vissa anfallssjukdomar, och detta läkemedel kräver ett recept från en läkare.

Myt #9: Du måste ta en stor dos CBD för att det ska vara effektivt.

Många nybörjare på CBD antar det klassiska amerikanska tankesättet att ju mer av något du tar, desto bättre, men detta gäller inte nödvändigtvis för dem som tar CBD. Även om vi inte är här för att ge dig råd om dosering av CBD, märker många företag sina produkter med en rekommenderad startdos på 10 till 25 mg per dag. Denna långsamma dosering gör det möjligt för individer att långsamt vänja sig vid CBD och hitta den minimala dosen som ger individen den önskade effekten.

Dessutom, ju mer CBD du tar i en dos, desto mer sannolikt är det att du upplever negativa biverkningar som de vi diskuterade i myt #2. För att lära dig mer om dosering och om du kan ta för mycket CBD, ta en sekund och kolla in den här artikeln!

Myt #10: Det finns minimalt med forskning om CBD som bedrivs

Även om det kan ha funnits begränsad forskning om CBD före antagandet av Farm Bill 2018, främst på grund av den federala klassificeringen av cannabis som en substans i förteckning I, gjorde denna federala klassificering det extremt svårt för icke-akademiska forskningsinstitut att få tag på cannabis och industrihampa så att CBD kunde extraheras. Under hela 1900-talet fanns det forskningsstudier som undersökte THC och CBD:s olika effekter, varav de flesta utfördes på djur.

Sedan antagandet av 2018 års jordbrukslag och legaliseringen av CBD som utvinns ur industrihampa har forskningen exploderat kring CBD. Fler och fler bevis och resultat fortsätter att ackumuleras om CBD, andra endocannabinoider och fytocannabinoider.

Senaste inlägg

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxten

En omfattande guide till cannabisväxtenPå Hampablad.se betraktar vi oss själva som pionjärer inom Cannabinoider, som för alltid utforskar Cannabisväxten och dess många helande förmågor. CBD är bara en mäktig komponent i detta botaniska under. Det har gjort en sådan...

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjur

CBD för lurviga vänner och husdjurHusdjur är hjärtan i våra hem och familjer. Våra kärleksfulla små följeslagare förtjänar den kungliga behandlingen när det gäller deras hälsa och välbefinnande . Från fåglar till katter, hundar, hästar, gnagare och till och med...

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBD

Underbara sätt att uppleva CBDCBD är officiellt en stor sak inom helande och välbefinnande. Dess popularitet stöds av många års studier som har bidragit till många vinster och milstolpar för denna megaläkande ört! Den växande mängden forskning som stöder dess...

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?

Behöver du ett recept för CBD-olja?En av de vanligaste frågorna om CBD är om man behöver ett recept för att ta det. Tyvärr är svaret inte entydigt, precis som lagarna kring cannabis som helhet. För att förstå svårigheten förknippad med denna fråga måste vi titta på...

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar det

Vad är det endocannabinoida systemet? Så här fungerar detDet endocannabinoida systemet (ECS) kan göra det lättare att leva bra. Detta beror på att en av ECS:s huvudfunktioner är att hjälpa din kropp att upprätthålla homeostas, det interna "steady state" eller balansen...

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhet

CBD Lab-resultat: Vårt engagemang för öppenhetAntagandet av 2018 års Farm Bill ledde till den explosiva tillväxten av CBD-industrin; men det klargjorde inte exakt de federala lagligheterna kring CBD. Vad Farm Bill gjorde var att ta bort hampa och alla andra...